Obraz Rygi w Rzeczpospolitej

Obraz Rygi w Rzeczpospolitej

W Rydze 12 grudnia odbyła się prezentacja książki „Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621)” autorstwa Anny Ziemlewskiej. Wydanie łotewskojęzycznej wersji publikacji zostało sfinansowane ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Jest to pierwsza tak kompleksowa publikacja, poświęconą obecnej stolicy Łotwy w okresie jej przynależności do I Rzeczpospolitej.

W uroczystości udział wzięli wice mer Rygi Linda Ozola, Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn oraz przewodniczący zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki. Głos zabrał także Metropolita Rygi ksiądz arcybiskup Zbigniew Stankiewicz. Prezentacji towarzyszyła dyskusja historyków z udziałem prof. Gvido Straube, dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Łotewskiego, Kārlisa Zvirgzdiņša, dyrektora Archiwum Historii Łotwy oraz historyka Edvardsa Seliški. Moderował dyskusję dziennikarz i publicysta Ansis Bogustovs.