Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Łotwie

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Łotwie

7-8 marca w Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze odbyły się ogólnokrajowe eliminacje XII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Łotwie. Organizatorem przedsięwzięcia był Podlaski Oddział Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska” w Białymstoku. Do tegorocznej edycji przystąpiło dziewięcioro uczniów klas 10-12 z polskich szkół z Rezekne, Daugavpils i Rygi.

Pisemna część olimpiady odbyła się 7 marca. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko dobrą znajomością literatury lecz także gramatyki oraz ortografii polskiej. Następnego dnia uczniowie przystąpili do części ustnej, podczas której odpowiadali na wylosowane pytania. Uczestników konkursu oceniała dwuosobowa komisja w składzie: dr Barbara Olech oraz mgr Anna Kietlińska.

Laureatami tegorocznej olimpiady zostali Eduard Belnikov z Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils oraz Vladimir Kulik z Polskiej Ogólnokształcącej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Zwycięzcy zakwalifikowali się do centralnych eliminacji w Polsce.

W uroczystym ogłoszeniu wyników olimpiady uczestniczyła kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Łotwie Małgorzata Hejduk-Gromek, która wręczyła nagrody laureatom i uczestnikom konkursu oraz podziękowała za zaangażowanie organizatorom oraz opiekunom.