Otwarcie Polskiego Ośrodka im. św. Jana Pawła II przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rydze

Otwarcie Polskiego Ośrodka im. św. Jana Pawła II przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rydze

19 grudnia w obecności dostojnych gości odbyło się uroczyste zakończenie projektu remontu oraz otwarcie Polskiego Ośrodka im. św. Jana Pawła II przy Parafii Matki Bożej Bolesnej.

Podczas otwarcia głos zabrali Ambasador RP Monika Michaliszyn, Metropolita Rygi ksiądz Arcybiskup J. E. Zbigniew Stankiewicz, deputowany rady miasta Rygi Māris Mičerevskis, przedstawiciel MSZ RP Zbigniew Ciosek, Prezes Związku Polaków na Łotwie Pēteris Dzalbe, Prezes Stowarzyszenia „Silesia” Mariusz Duka. Saeimę reprezentował Juris Pēkalis, doradca marszałek Saeima.

Następnie odbyło się uroczyste poświęcenie pomieszczeń, którego dokonali Arcybiskup Zbigniew Stankiewicz oraz ksiądz proboszcz Andrzej Stokłosa.

W wykonaniu Ewy Sawczuk zabrzmiały polskie i łotewskie utwory, w tym ulubiona piosenka Jana Pawła II - "Barka".

Ośrodek mieści się przy budynku duszpasterskim (przy ulicy Pils 2) i jest częścią historycznego kompleksu kościoła katolickiego Matki Bożej Bolesnej w Rydze, będącego zabytkiem architektonicznym o znaczeniu krajowym. Do 1885 roku był to jedyny kościół katolicki na terenie Rygi. W drugiej połowie XIX wieku, kościół został przebudowany i powiększony według projektu znanego ryskiego architekta Johanna Felsko. Od 1940 roku boczna kaplica przy kościele służyła także grekokatolikom. Językiem kazań w świątyni jest język łotewski, lecz w niemal każdy dzień tygodnia, oraz w każdą niedzielę i święta odbywają się także msze w języku polskim.

Z inicjatywy kierownictwa Ambasady RP w Rydze, w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna 2023”, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego w 2023 roku odrestaurowano i dostosowano pomieszczenia przy budynku duszpasterskim do współczesnych wymagań i funkcji miejsca spotkań. Miejscowa społeczność polska nie ma obecnie jednej konkretnej lokalizacji w Rydze, w której mogłaby się spotykać i organizować wspólne działania edukacyjne, kulturalne i aktywizacyjne. Celem działań Ambasady było umożliwienie tych czynności ryskim Polakom i Polonii w nowej lokalizacji, w samym centrum miasta.