Pierwszy Bal Polski na Łotwie

Pierwszy Bal Polski na Łotwie

W sobotę, 11 maja w gmachu Towarzystwa Łotewskiego w Rydze odbyła się bez wątpienia jedna z najciekawszych imprez dla łotewskich Polaków w bieżącym roku – I Bal Polski na Łotwie. Impreza była okazją do uczczenia świąt majowych – 15 rocznicy wstąpienia Polski do UE, obchodzonego 2 maja święta Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja.

W swoim przemówieniu inaugurującym, Ambasador RP w Rydze Monika Michaliszyn podkreśliła, iż bale tradycyjnie były i pozostają nadal szczególną formą kultywowania polskości i polskich tradycji. Jak podkreśliła Ambasador, polonijne bale i wspólne wieczorki z udziałem łotewskich Polaków odbywały się na Łotwie już w okresie międzywojennym i były popularną formą integracji przedstawicieli różnych środowisk, które łączyły polskie korzenie i oddanie Polsce.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili m.in. wiceprzewodnicząca Saeimy Republiki Łotewskiej Dagmāra Beitnere-Le Galla z małżonkiem, szefowa grupy współpracy polsko-łotewskiej w parlamencie Łotwy Linda Ozola, posłowie Saeimy, liczni przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łotwy i innych resortów, żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Łotwie z majorem Robertem Chupką na czele, biskup diecezji ryskiej Andris Kravalis, a także prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz wraz z małżonką Żanną Stankiewicz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu.

Wieczór rozpoczął tradycyjny polonez w wykonaniu zespołu tanecznego „Dejotprieks” kierowanego przez Sandrę Keisele i Gintę Zoltane. W dalszej części wieczoru swoje umiejętności taneczno-wokalne zaprezentowali również Krystyna Lipatowa i Jegora Lebedev – utytułowani zwycięzcy konkursów w tańcach latynoamerykańskich i standardowych, a także śpiewacy operowi i operetkowi Ewa Sawczuk i Andris Gailis. Nie zabrakło też innych atrakcji, jak np. loteria oraz znakomitego jedzenia i polskiej muzyki.

Głównym sponsorem balu była spółka ORLEN Lietuva, a głównym współorganizatorem Stowarzyszenie na rzecz wspierania relacji polsko-łotewskich „Silesia”.