Polonijne spotkanie opłatkowe w Rydze

Polonijne spotkanie opłatkowe w Rydze

W gmachu Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze 21 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Ambasador RP w Rydze Moniki Michaliszyn, Metropolity Ryskiego Arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza, dowódcy IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie mjr Roberta Chupki, attaché obrony ppłk Piotra Pomazanego, przedstawicieli Ambasady RP w Rydze, oraz środowisk polonijnych.

Spotkanie rozpoczęły świąteczne życzenia Ambasadora oraz tradycyjne jasełka w wykonaniu wychowanków polskiej szkoły w Rydze. Błogosławieństwa zebranym udzielił Arcybiskup Zbigniew Stankiewicz.

W świąteczny nastrój wprowadziły polskie kolędy w wykonaniu chóru polonijnego „Polonez” po którym nastąpiło wspólne kolędowanie oraz tradycyjne łamanie się opłatkiem.

W spotkaniu wzięli udział m.in. uczniowie szkoły i ich rodzice, przedstawiciele Klubu Słowa Polskiego „Gawęda”, Ryskiego Oddziału ZPŁ, Ligi Polskich Kobiet oraz Stowarzyszenia na rzecz wspierania relacji polsko-łotewskich „Silesia”.