Premiera filmu o Kapitanie Myszkowskim

Premiera filmu o Kapitanie Myszkowskim

W styczniu 2023 r. w Dyneburgu odbyła się prapremiera filmu dokumentalnego w reżyserii Macieja Dancewicza pt. „Kapitan Myszkowski”, natomiast 15 grudnia pokaz udoskonalonej wersji filmu odbył się w Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Autorką pomysłu powstania filmu jest Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn, która zachęciła zaangażować się w projekt wielu ludzi i organizacji.

Dokument opowiada o kapitanie Aleksandrze Myszkowskim, jednym z najbardziej zaufanych oficerów Józefa Piłsudskiego. Bohater filmu doprowadził do realizacji wojskowej operacji „Zima” podczas Kampanii Łatgalskiej i pomógł obronić Łotwę przed bolszewikami w 1920 r.

Kapitan Myszkowski do 1919 r. był szefem Sekcji Wschód II Oddziału Sztabu Generalnego WP. W tym samym roku został skierowany do Rygi jako specjalny delegat WP na Łotwie i w Estonii w celu organizacji wojskowej współpracy Polski i Łotwy w obliczu nacierającej Armii Czerwonej. W grudniu 1919 r. oficjalnie mianowano go attaché wojskowym przy Poselstwie Polskim w Rydze i na tym właśnie stanowisku doprowadził do polskiego ataku na wojska bolszewickie nacierające na Łotwę.

Producentem filmu jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.