Renowacja pomników na Cmentarzy św. Michała

Renowacja pomników na Cmentarzy św. Michała

W listopadzie na cmentarz św. Michała w Rydze przybyła komisja konserwatorska w składzie: Mariusz Podgórski, konsul RP na Łotwie, Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu POLONIKA,  Piotr Ługowski, szef programu „Ochrona” oraz Katarzyna Pastuszka, koordynator projektów w programie „Ochrona” w tymże Instytucie, Witold Butkiewicz, wykonawca prac, konserwator zabytków.

Komisja oceniła prace wykonane przy polskich nagrobkach. Tegoroczne zadania objęły renowację nagrobków: Gustawa Krzysztofa hr. Broëla-Platera, Gustawa Kurzenieckiego, Ignacego Morgulca, Józefy Trochimowicz, Aleksandra Szymkiewicza oraz nagrobka rodziny Martynoff. Przeprowadzono oczyszczenie, uzupełnieniu ubytków, renowację ogrodzeń nagrobków, poprawienie widoczności inskrypcji, oraz rekonstrukcję pasyjek. Prace zostały sfinansowane przez Instytut POLONIKA.