X edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Łotwie

X edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Łotwie

W dniach 4-5 marca w Polskiej Ogólnokształcącej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze odbyła się X edycja ogólnokrajowych eliminacji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Łotwie, zorganizowana przez białostocki oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W otwarciu eliminacji udział wzięli Ambasador RP na Łotwie, Ewa Dębska oraz Konsul RP Wojciech Kraj.

Do tegorocznych eliminacji przystąpili reprezentanci Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils wraz z nauczycielem języka polskiego Ryszardem Morawskim oraz przedstawiciele Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Rzeżycy wraz z nauczycielami języka polskiego: Natalią Barcz i Sebastianem Nowakowskim.

Polską Szkołę w Rydze reprezentowały uczennice przygotowywane pod kierunkiem polonistki Eleonory Pawlak. W skład komisji egzaminacyjnej wchodziły: dr Barbara Olech oraz prezes białostockiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska. 4 marca odbyła się część pisemna, obejmująca zagadnienia z gramatyki i literatury polskiej, a 5 marca – część ustna. Wszystcy uczestnicy otrzymali dyplomy upamiętniające udział w eliminacjach. I miejsce zdobył Krzysztof Karzubow, uczeń reprezentujący Państwowe Polskie Gimnazjum im. Stefana Batorego w Rzeżycy, II miejsce –  Inesa Żuromska, uczennica reprezentująca Państwowe Polskie Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu, a III miejsce – Dana Sawicka z Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Ity Kozakiewicz w Rydze.